We design, pack and deliver

Zásady s ochrany osobních údajů

PW Logistics se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jak sbíráme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje sbíráme?

Můžeme sbírat následující osobní údaje:

Jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími stranami:

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bereme ochranu vašich osobních údajů vážně. Implementovali jsme různá bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním, změnou nebo zničením.

Jaká jsou vaše práva?

Máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

Jak můžete uplatnit svá práva?

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na pw@pwsk.sk.

Změny v této politice ochrany osobních údajů

Můžeme tuto politiku ochrany osobních údajů změnit. Pokud se v této politice ochrany osobních údajů uskuteční nějaké změny, zveřejníme je na této webové stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této politiky ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na pw@pwsk.sk.