We design, pack and deliver

Obalový design

Nezbytný pro úplně každý výrobek určený pro jakéhokoli zákazníka, vhodný obal je více než jen ochrana produktu či informační kanál pro zprostředkování základních obsahových informací.

Vzhledově atraktivní a informačně pozitivně laděné obaly představují prvotní impuls podporující nákupní rozhodování. Prostřednictvím efektivních obalů s výstižným obalovým designem se produkty prodávají samy.

Pomůžeme vám najít cestu vašich produktů k zákazníkům a naplnit tak vaše obchodní cíle. Obalový design z naší dílny se postará o to, aby se zákazníci za vašimi produkty nejen poohlíželi.

Jaké výhody přináší správný obalový design?

S čím vám správné provedení obalů pomůže a co nesprávně pokazí? Hezký obal není jen o pěkném looku. Vhodný obal prostřednictvím svého designu vytváří poselství, které zprostředkovává zákazníkům. A z pozitivně podaného poselství se může stát dlouhodobé poslání produktu, které mu zajistí nejen příliv nových, ale také udržení stálých zákazníků v dlouhodobém horizontu. Umožníme vám naplnit poslání vašich produktů prostřednictvím návrhu a realizace adekvátního obalového designu, který vám přinese následující výhody:

1

Upoutá pozornost

vyčnívá z davu ostatních výrobků v regálech.

2

Vzbudí zájem

o produkt, o informace o něm, o jeho účinky a zážitek z jeho vlastnění.

3

Vyvolá touhu

vlastnit produkt začíná být reálná potřeba, které zákazník správně ovlivněn vhodným obalem jednoduše podlehne.

4

Vyzve k akci

prodává svým vzhledem, barevností, tvarem, který kromě úvodního vábení dokáže také dotáhnout koupi do konce.

5

Naplní spokojenost

a v případě stejně kvalitního produktu, který obal ukrývá, mu zajistí i další odbyt.

6

Dodá pocit výjimečnosti

nejen produktu, který obléká, ale také jeho potenciálnímu majiteli. Vlastnit něco hezkého je přece skvělý pocit.

7

Buduje značku

formuje povědomí o produktu mezi veřejností, čímž mu otevírá brány k novým zákazníkům.

8

Funguje dlouhodobě

správně navržený obal prostřednictvím svého designu vydrží splňovat svoji funkci několik let, v ideálních případech i desetiletí.

9

Myslí perspektivní

na ekologii i vaše náklady na obalový materiál.

10

Obaluje efektivně

obalový design zohledňuje také praktickou stránku použití produktu a také manipulace s ním či cesty z výroby k zákazníkovi.
To vše a ještě o něco více zohledníme při tvorbě obalového designu pro vaše produkty. Přidejte svým výrobkům hodnotu ve formě účinného obalu. Obalový design od PW Galanta vám s tím pomůže.

Aké výhody prináša správny
obalový dizajn?

S čím vám správne prevedenie obalov pomôže a čo nesprávne pokazí? Pekný obal nie je len o peknom looku. Vhodný obal prostredníctvom svojho desingu vytvára posolstvo, ktoré sprostredkúva zákazníkom. A z pozitívne podaného posolstva sa môže stať dlhodobé poslanie produktu, ktoré mu zabezpečí nielen prílev nových, ale aj udržanie stálych zákazníkov v dlhodobom horizonte. Umožníme vám naplniť poslanie vašich produktov prostredníctvom návrhu a realizácie adekvátneho obalového dizajnu, ktorý vám prinesie nasledovné výhody:

1

Upúta pozornosť

vyčnieva z davu ostatných výrobkov v regáloch.

2

Vzbudí záujem

o produkt, o informácie o ňom, o jeho účinky a zážitok z jeho vlastnenia.

3

Vyvolá túžbu

vlastniť produkt začína byť reálna potreba, ktorej zákazník správne ovplyvnený vhodným obalom jednoduchšie podľahne.

4

Vyzve k akcii

predáva svojím vzhľadom, farebnosťou, tvarom, ktorý okrem úvodného vábenia dokáže aj dotiahnuť kúpu do konca.

5

Naplní spokojnosť

a v prípade rovnako kvalitného produktu, ktorý obal ukrýva, mu zabezpečí aj ďalší odbyt.

6

Dodá pocit výnimočnosti

nielen produktu, ktorý oblieka, ale aj jeho potenciálnemu majiteľovi. Vlastniť niečo pekné je predsa skvelý pocit.

7

Buduje značku

formuje povedomie o produkte medzi verejnosťou, čím mu otvára brány k novým zákazníkom.

8

Funguje dlhodobo

správne navrhnutý obal prostredníctvom svojho dizajnu vydrží spĺňať svoju funkciu niekoľko rokov, v ideálnych prípadoch aj desaťročí.

9

Myslí perspektívne

na ekológiu aj vaše náklady na obalový materiál.

10

Obaluje efektívne

obalový design zohľadňuje aj praktickú stránku použitia produktu a tiež manipulácie s ním či cesty z výroby k zákazníkovi.
To všetko a ešte o čosi viac zohľadníme pri tvorbe obalového dizajnu pre vaše produkty. Pridajte svojim výrobkom hodnotu vo forme účinného obalu. Obalový dizajn od PW Galanta vám s tým pomôže.

Obalový design od návrhu po realizaci

Zjistíme vaše požadavky a představy i vaše dlouhodobé cíle týkající se produktu a značky.
Navrhneme varianty designu pro vaše obaly s ohledem na potenciální zákazníky a situaci na trhu.
Nafotíme vaše produkty či obrázky potřebné pro grafické zpracování obalů profesionálně a lákavě. Pokud nemáte k dispozici vlastní obrazové materiály či fotografy, rádi vám pomůžeme iv této oblasti.
Připravíme vizualizaci nového designu vašich obalů, abyste si je uměli představit v realitě dříve než je do ní přetransformujeme.
Zkorigujeme spolu s vámi navržené možnosti a vybereme tu nejvhodnější, kterou dotáhneme do nejmenšího detailu.
Vyrobíme vzorové obaly podle schváleného návrhu, případně testovací obaly v menších množstvích.
Zrealizujeme výrobu nejúspěšnějšího vzorku ve velkém počtu i stylu.
Zajistíme i obalový materiál, na který má být obalový design z naší dílny aplikován. Nebráníme se však ani obalům z vaší režie. Obaly na vaše produkty nejen navrhneme po designové stránce, ale také vyrobíme, vytiskneme, potiskneme a následně produkty zabalíme či přebalíme, v případě potřeby přeskladujeme.
Zaujala Vás tato služba?
Kliněte na tlačítko a požádejte o cenovou nabídku!
MÁM ZÁJEM