We design, pack and deliver

Chráněná dílna

PW Logistics Slovakia s.r.o. je výborným partnerem pro střední a velké společnosti, které zadáním zakázky naší chráněné dílně ušetří značné množství finančních prostředků. Tyto finanční prostředku jsou vynaloženy efektivně a hospodárně, jelikož poskytují zaměstnavatelům protihodnotu balicích služeb či polygrafické výroby.

Společnost PW Logistics Slovakia s.r.o. získala statut chráněné dílny v roce 2009. V roce 2019 jsme se transformovali na tzv. Sociální podnik. Aktuálně zaměstnáváme 10 občanů se sníženou zdravotní schopností.

Co je náhradní plnění a chráněná dílna

Chráněná dílna nebo také chráněné pracoviště je takové pracoviště, které zaměstnává minimálně 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Podle § 9 odst. 1 písm. 1 Zákona o zaměstnanosti č.139/2008 jsou to společnosti zaměstnávající občany se zdravotním postižením, kteří:

  • nejsou schopni najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce
  • se zaškolují nebo připravují na práci
  • pro ohrožení zdraví nejsou dočasně způsobilí vykonávat dosavadní zaměstnání, pokud pro ně zaměstnavatel nemá jiné vhodné zaměstnání

V takové chráněné dílně jsou pracovní podmínky včetně nároků na pracovní výkon přizpůsobeny zdravotnímu stavu občanů se zdravotním postižením.

Co získáte spoluprací s naší chráněnou dílnou PW?

Každá firma na Slovensku, která zaměstnává více než 20 zaměstnanců, musí ze zákona zaměstnávat i lidi se zdravotním postižením, a to minimálně v počtu 3,2% z celkového počtu zaměstnanců. Pokud z nějakého důvodu není možné zdravotně znevýhodněným občanům vytvořit pracovní místo, společnost je nucena platit jednou ročně pokutu/odvod.

Pokud patříte mezi takové společnosti, máme pro vás řešení. Tato spolupráce je výhodná pro obě strany. Pokud využijete služeb, za které nemusíte hradit pokutu státu a navíc dáte práci zdravotně znevýhodněným občanům. Náhradní plnění je výhodnější než platit státu odvody.